Hoe maak je een goed betoog?

Hoe maak je een goed betoog?

Hoe schrijf je een betoog?

 1. De inleiding. In de inleiding van een betoog introduceer je, net als in alle andere teksten, het onderwerp.
 2. De kern. In de kern van je betoog behandel je per alinea een argument voor je standpunt.
 3. Het slot. In het slot van je betoog noem je nogmaals kort je argumenten voor je standpunt.

Hoe maak je een goede inleiding voor een betoog?

Inleiding (Kop) Je vertelt waarom het relevant is om het hier nu over te hebben in plaats van over een ander onderwerp. Zo is het voor de lezer logisch wanneer je de stelling introduceert. Nadat je de stelling expliciet genoemd hebt, vertel je aan de lezer wat jouw standpunt is.

Hoe lang duurt het schrijven van een betoog?

Een gemiddeld betoog zou dan ook niet langer dan 20 minuten mogen duren. Althans, als de spreker graag wil dat de toehoorder er ook nog iets van onthoudt.

Hoe werkt een betoog?

Wat is een betoog In een betoog probeert de schrijver zijn lezers ervan te overtuigen dat hij gelijk heeft. Dit doet hij doormiddel van argumenten. In het begin van een betoog wordt er vaak een stelling geformuleerd. In de rest van het betoog wordt deze stelling met argumenten en voorbeelden versterkt.

Hoe maak je een goed standpunt?

Standpunt: Ik vind dat de regering geen goed milieubeleid voert. Standpunten herken je aan signaalwoorden als: ik vind, volgens mij, kortom, alles bij elkaar genomen denk ik dat, dus. En om een standpunt hard te maken zal een schrijver komen met een aantal argumenten (= de argumentatie) om je te overtuigen.

Waaraan voldoet een goed argument?

Goede argumenten voldoen aan twee eisen: Een goed argument is juist. Dat wil zeggen: het is waar wat je zegt. Een goed argument is daarnaast geldig: het gaat over het onderwerp van het meningsverschil en niet over iets anders.

Hoe begin je met een inleiding?

Een heldere inleiding bestaat vaak uit de volgende onderdelen:

 1. Aanleiding.
 2. Afbakening thema.
 3. Organisatieomschrijving (indien van toepassing)
 4. Stand van zaken binnen de wetenschap.
 5. Theoretische en praktische relevantie van het onderzoek.
 6. Probleemstelling, doelstelling en onderzoeksvragen.

Hoe sluit je een betoog af?

Het slot van een betoog is een conclusie of een samenvatting. Een conclusie is het gebruikelijkst: de stelling wordt herhaald en de belangrijkste argumenten worden in andere bewoordingen nogmaals gegeven. Voeg geen nieuwe argumenten meer toe!

Wat is een goede volgorde van een betoog?

Bouwplan

 • Alinea 1: Inleiding.
 • Alinea 2: Stelling.
 • Alinea 3: Argumenten voor.
 • Alinea 4: Argumenten tegen.
 • Alinea 5: Argumenten tegen verwerpen.
 • Alinea 6: Conclusie.